เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ออกประชาสัมพันธ์ โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ออกประชาสัมพันธ์ โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู พร้อมทีมครูก. ตำบลกุดชมภูดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบล กุดชมภู

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ