Hot News :

ข่าวกิจกรรม

นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ซึ่ง ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย"ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ลานขวัญเมือง) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 มีนาคม 2562. เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์พล ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ผู้แทนจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเม็กห้วย

เนื่องในโอกาศย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการคำเม็กห้วยไผ่ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ขอเชิญชวนเที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกุดชมภู สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่นวัดวิหารเจดีย์ (วัดหลวงปู่คำบุ ) ม.11 สิมกลางน้ำ วัดสระปทุมมาลัย ม. 9 เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แก่งไก่เขี่ย แก่งไฮ แก่งบั้งไฟ แก่งหินโด่ เป็นต้น "ท่องเที่ยว วิถีไทย พักผ่อนสุขใจ สบายใจไทยแลนด์"

 วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเครือข่ายในผู้นำชุมชน จำนวน 145 คน เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ จังหวัดเลย

โดยเข้าศึกษาดูงานแห่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในด้านบริหารและจัดการดีเด่นระดับประเทศ

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานในเขตตำบลเขาแก้ว บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทดำ และมีการบริหารจัดการที่หลากหลาย

ในรูปแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทดำ นับเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการและพึ่งตนเอง ระดับประเทศอีกแห่งหนึ่งใน จังหวัดเลย

โดย นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีหลายกลุ่ม
มาศึกษารูปแบบและรับทราบแนวทางนำไปพัฒนาตำบลกุดชมภูให้มีแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี

ด้านการบริหารจ้ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (LTC)ศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษา การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ (ด้านสังคมสงเคราะห์ )

ศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้ได้ร้บความรู้นำมาประยุกค์และพัฒนา ชุมชนต่อไป

 

 ภาพบรรยากาศ พิธีปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด 

กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 22 
ณ สนามกีฬาบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

 
 
 

 วันที่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้รับเกรียติจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร

เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภู เกมส์ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา มีจิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้. รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ