วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563 11:23

เทศบาลตำบลกุดชมภูได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู

เทศบาลตำบลกุดชมภูได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง เวลา 17.00 น. เพื่อกระทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟโดยการรื้อถอนและหรือย้ายระบบไฟฟ้าเดิมบางส่วนเพื่อก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู จึงได้ขอประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบและป้องกันมิให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือเกิดผลกระทบจากการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายค่ะ

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ