Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายนิยม สายเสนา ประธานสภา ฯ ผศ…

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายนิยม สายเสนา ประธานสภา ฯ ผศ. ดร.สิริพร แสนทวีสุข รองประธานสภาฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบ เงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม แก่...

[ 28-03-2563 ] Hits:8

เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ออกประชาสัมพันธ์ โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ออกประชาสัมพันธ์ โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู พร้อมทีมครูก. ตำบลกุดชมภูดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบล กุดชมภู {gallery}covid19{/gallery}

[ 18-03-2563 ] Hits:16

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2563 โดยมี นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้และมีประชาชนผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในวันนี้ จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Waste separation{/gallery}

[ 25-02-2563 ] Hits:5

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}armWeave a vegetable basket slap{/gallery}

[ 05-07-2562 ] Hits:126

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน) วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ท่าน้ำบ้านหินลาด หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}arm Compost{/gallery}

[ 20-06-2562 ] Hits:122

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภูไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอเขมราฐ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562 วันที่ 19-20 เมษายน 2562 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}arm abcd{/gallery}

[ 22-04-2562 ] Hits:230

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ