Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สายด่วน 084-8282-493

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

[ 21-10-2563 ] Hits:1

13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

[ 13-10-2563 ] Hits:1

เทศบาลตำบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปริมาณขยะ ในช่วงปีงบประมาณพ. ศ. 2562 และปีงบประมาณพ. ศ. 2563

เทศบาลตพบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปริมาณขยะ จากข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนขยะในช่วงปีงบประมาณพ. ศ. 2562 และปีงบประมาณพ. ศ. 2563 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมีจำนวนลดลง เทศบาลตำบลกุดชมภูจึงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางตามกำหนดเวลาและทางเทศบาลยอมรับว่ายังพบปัญหาเกิดขึ้นในบางส่วนแต่มิได้นิ่งนอนใจในการประเมินผล การปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมการจัดการขยะที่ต้นทาง ฟังดูเหมือนจะเป็นโครงการในฝันแต่อันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ชาวตำบลกุดชมภูทุกคนสามารถร่วมมือสู่ฝันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ

[ 09-10-2563 ] Hits:10

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

โครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "กิจกรรมส่งเสริมแพทย์แผนไทย" ประจำปี 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ...

[ 10-07-2563 ] Hits:22

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร...

[ 20-05-2563 ] Hits:219

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ