Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

[ 01-06-2563 ] Hits:4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการน้ำแห่งชาติ...

[ 20-05-2563 ] Hits:26

ศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการผักตบชวาและปุ๋ยอินทรีย์ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา คิดค้น และวิจัย แล้วพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อใช้ในการจัดการลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ จากภูผาสู่มหานที เมื่อนำองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระองค์ได้คิดค้นไว้หลากหลายสามารถปรับใช้ให้เข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที อีกทั้ง แนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัตินั้น ถ้าคนไทยทุกคน ช่วยกันทำกันปฏิบัติและขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวาง จะยิ่งเกิดผลดีในการปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์”...

[ 14-05-2563 ] Hits:195

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร...

[ 20-05-2563 ] Hits:11

ถ่ายรายการ การบริหารจัดการผักตบชวาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมถ่ายทำรายการ ของช่องโทรทัศน์NBTเกี่ยวกับการบริหารจัดการผักตบชวาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

[ 14-05-2563 ] Hits:27

กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}armWeave a vegetable basket slap{/gallery}

[ 05-07-2562 ] Hits:160

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ