ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ตำบลกุดชมภูเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลพิบูลมังสาหาร ต่อมาหมู่บ้านมีการขยายตัวมากขึ้นจึงแยกการปกครองออกมาเป็นตำบลกุดชมภู เหตุที่ตั้งว่ากุดชมภูเพราะว่ามีหนองน้ำใหญ่อยู่ที่วัดมีต้นหว้าใหญ่สีชมภู ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 16 หมู่บ้าน

      เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 1 ใน 13 แห่ง ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลของ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการยกฐานะจาก "สภาตำบล" เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบล" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดย "ตราสัญลักษณ์" ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู เป็นสัญลักษณ์รูป “วิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู”

      ในระยะเริ่มแรก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนสำราญ หมู่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายจากที่ทำการหลังเก่า มาอยู่ที่ทำการใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสองชั้น ตั้งอยู่บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 (บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขี่ย) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จนในปี 2557 "องค์การบริหารส่วนตำบล" ได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลกุดชุมภู" จนปัจจุบัน

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ