กองช่าง

นายมนัสชัย ญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 095-3569499

 


 

พนักงานเทศบาล

นายพิภพ เชาว์ปรีชา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายจุมพลภัทธ์ เผ่าภูรีรัตนญ์

นายช่างโยธา

นางกัลยา ภูมั่น

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ สุขผล

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายดวงเด่น พันธ์น้อย

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายพีระศิลป์ วรพิมพ์รัตน์

ช่างก่อสร้าง

นางสาวสรัญญา ก้อนแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภันทรดนัย สุทธิโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิทยา สาธิสุข

ช่างเครื่องสูบน้ำ

นายวิชัย พูลดี

พนักงานขับรถยนต์
(รถกระบะบรรทุก)

นายสมนึก ศรีโคตร

พนักงานขับรถยนต์
(รถกระบะบรรทุก6ล้อ)

นายธนพงศ์ ลาภเย็น

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้า)

นายนภดล คะเณตรง

ช่างเครื่องสูบน้ำ

จ้างเหมาบริการ

นายธนัทชัย ญาวงศ์

จ้างเหมาบริการประจำกองช่าง

นายประมวล เย็นพรม

จ้างเหมาบริการประจำกองช่าง

นายกิตติศักดิ์ ชาญกล้า

จ้างเหมาบริการประจำกองช่าง

นายคูณ ขลุ่ยแก้ว

จ้างเหมาบริการประจำกองช่าง

นางสาวกฤตพร โสภาพิมพ์

จ้างเหมาบริการประจำกองช่าง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ