Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Labor era 4
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Labor era 4

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 26 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ดำเนินการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม ให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการ No Gift Policy และแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน 70 คน

 กิจกรรมที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 วันที่ 29 ก.พ.2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม ให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู รับทราบโดยทั่วกัน โดยเริ่มการเดินรณรงค์จากหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ถึง โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

 วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู กิจกรรมการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3 R เริ่มเดินรณรวค์จากหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู ถึง โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแนกขยะก่อนทิ้งให้ประชาชนในพื้นที่ ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

 โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน เพื่อเป็นการงดการเผาในที่โล่งแจ้ง พื้นที่การเกษตร ลดหมอกควัน มีกิจกรรมเดินรณรงค์ กิจกรรมปั่นจักรยาน โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) สาขา การปูกระเบื้องเคลือบ (30 ชั่วโมง) โดยมีนางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีกุดชมภู นายพูลสวัสดิ์ คะตะวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Labor era 4{/gallery}

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 25 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน อสม.และประชาชนตำบลกุดชมภู โดยมี นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยกองการศึกษา เป็นเจ้าของโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้พิธีเปิดมีกิจกรรม การเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3 R การรณรงค์การงดการเผาในที่โล่งแจ้ง พื้นที่การเกษตร ลดหมอกควัน กิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 300 คนจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ได้ออกซ่อมแซมถนน ม.14 บ้านโนนจิกน้อย (ทางเข้าหมู่บ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดป้ายเขตรักษาพันธุ์ปลา วัดป่าวิมุติธรรมาราม และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการอนุรักษ์พันธุ์ปลาธรรมชาติ และพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำมูลตอนล่างรักษาสมดุลระบบนิเวศ มีผู้มาร่วมงานกว่า 350 คน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100,000 ตัว อาทิ ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ณ วัดป่าวิมุติธรรมาราม ( วัดป่าบ้านแสนตอ) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ออกปฏิบัติภารกิจ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ติดโคมไฟ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เส้นทางไปวัดแก่งเจริญทัศน์ และติดโคมไฟ หมู่ 10 บ้านแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลส่างเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลกุดชมภู จำนวน 3 รายได้แก่ 1.นายคำกอง พันธบุตร 2. นายพิษณุ มณีพันธ์ ราษฎร์หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี และนายไพฑูรย์ พิมพ์หล่อ ราษฎร์หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตัดหญ้าข้างทาง ที่เข้ามาในถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เส้นค่ายมวยบ้านดอนสำราญไปถึงแก่งไฮตลอดเส้นทาง และบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชุมภู อสม. หมู่ที่ 16 , 1 17, 8 , 13 และ 19 ร่วมกัน เก็บขยะ เศษกิ่งไม้ บริเวณถนนสายหลัก 217 (ถนนสถิตย์นิมานกาล) ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลกุดชมภู ระยะทางรวม 7.5 กิโลเมตร เพื่อความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้มอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภูทุกโรง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน พื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ จุดตรวจศูนย์ อปพร. ยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อสม. สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายมนตรีศรี คำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายก เทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. พร้อมได้มอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญใจกำลังในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ บริการประชาชนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู

 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566. เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ชาวบ้านบ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ และตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตัดหญ้าข้างทาง ที่เข้ามาในถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ข้างทางเส้นปากทางเข้าวัดแก่งเจริญทัศน์ เชื่อมไปสถานีสูบน้ำ เข้ามายังหมู่บ้านแก่งเจริญ ตลอดสาย และบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 22

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ