สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

สำรวจการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู

 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู {gallery}Wet trash can{/gallery}

[ 31-01-2567 ] Hits:211

มอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภูทุกโรง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้มอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภูทุกโรง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 {gallery}Give snacks to students{/gallery}

[ 11-01-2567 ] Hits:138

ออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. พร้อมได้มอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญใจกำลังในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ บริการประชาชนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายมนตรีศรี คำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายก เทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. พร้อมได้มอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญใจกำลังในการปฏิบัติงาน ณ...

[ 02-01-2567 ] Hits:260

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ จุดตรวจศูนย์ อปพร. ยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข...

[ 02-01-2567 ] Hits:160

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แก่งไฮ

       แก่งไฮ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 9 กิโลเมตร แก่งไฮ เป็นแก่งหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำห้วยกว้าง ที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร น้ำในลำห้วยกว้าง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งจะสามารถมองเห็นลานหินได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน มีน้ำใสสะอาด มองเห็นลานหินได้สวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติร่มรื่น...

[ 01-11-2564 ] Hits:12798

แก่งไก่เขี่ย

       แก่งไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญ แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตรแก่งไก่เขี่ย จะเห็นได้ในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี

[ 01-11-2564 ] Hits:1943

วัดสระปทุมมาลัย

       วัดสระปทุมมาลัย เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-11-2564 ] Hits:1622

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู

[ 12-01-2564 ] Hits:3244

Error: No articles to display

"ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี

       "ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของตำบลกุดชมภู คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย แบบชนบท และงดงาม

[ 01-03-2565 ] Hits:10160

การบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนบ้านดอนสำราญ

       บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ที่สำคัญ เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตร ทำกิจกรรมในด้านการเกษตร การส่งเสริมรายได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่ของท้องถิ่น ชุมชน แลสามารถนำมาประกอบอาชีพได้

[ 01-03-2565 ] Hits:1129

มอบโล่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.2562

{gallery}local knowledge teacher{/gallery}

[ 19-04-2562 ] Hits:14872

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ