การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมระดับตำบลกุดชมภู

วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564 14:14

เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลกุดชมภู เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ผ่านตัวแทนสัดส่วนประชาคม ที่มาจาก ผู้นำชุมชน หัวหน้า่ส่วนราชการในพื้นที่ ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มต่างๆ  สมาชิกสภาเทศบาล 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ