ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565 14:53
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ