Hot News :

ประกาศเทศบาลตำกุดชมภู เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2564 16:04
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ขอความร่วมมือมายังท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาได้สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าประชุมในครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ