Hot News :

ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น ถึง 13:00 น

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2564 16:07
ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น ถึง 13:00 น ระยะจากสี่แยกโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรถึง บ้านสุ่งช้างตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงเป็นต้องงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอความร่วมมือมายังท่าน หากจำเป็นต้องเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในของท่าน ท่านต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ฯ ซึ่งถ้าหากเกิดอันตรายจากสาเหตุดัวกล่าวต้องรับผิดชอบตามแต่กรณี แผนกก่อสร้างและปฎิบัติการ โทร. 045252895

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ