Hot News :

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564 14:35
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลบาลตำบลกุดชมภู ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อประชุมข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และให้นโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ