Hot News :

แก่งไฮ

       แก่งไฮ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 9 กิโลเมตร แก่งไฮ เป็นแก่งหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำห้วยกว้าง ที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร น้ำในลำห้วยกว้าง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งจะสามารถมองเห็นลานหินได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน มีน้ำใสสะอาด มองเห็นลานหินได้สวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติร่มรื่น มีต้นไม้ และเถาวัลย์ขึ้นสองข้างลำห้วย

       โดยเฉพาะไม้ยืนต้นชื่อต้นไฮชาวบ้านจึงเรียกแก่งหินบริเวณนี้ว่าแก่งไฮเทศบาลตำบลกุดชมภูได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลกุดชมภูแก่งไฮเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือวันธรรมดาก็ตามปัจจุบันแก่งไฮมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ตำกว่าวันละ1,500 คนโดยถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้รับความเป็นธรรมและความไม่สะดวกในการท่องเที่ยวสามารถเสนอแนะหรือร้องเรียนได้ที่นายฤทธิสรรค์เทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารโทร.081-8676235 ,นายอภิชาตเศรษฐมาตย์ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมพูโทร.084-8282493 และเทศบาลตำบลกุดชมพูโทร.045-2109889

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ