Hot News :

โครงการแข่งขันพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชมภู (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566

วันศุกร์, 15 กันยายน 2566 11:29

 วันที่ 14 กันยายน. พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดชมภู (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2566 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สกีฬาศูนย์มาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ