Hot News :

ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ และตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตัดหญ้าข้างทาง ที่เข้ามาในถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ข้างทางเส้นปากทางเข้าวัดแก่งเจริญทัศน์ เชื่อมไปสถานีสูบน้ำ เข้ามายังหมู่บ้านแก่งเจริญ ตลอดสาย และบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภั

วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2566 14:23

 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ชาวบ้านบ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ และตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ตัดหญ้าข้างทาง ที่เข้ามาในถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ข้างทางเส้นปากทางเข้าวัดแก่งเจริญทัศน์ เชื่อมไปสถานีสูบน้ำ เข้ามายังหมู่บ้านแก่งเจริญ ตลอดสาย และบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ