Hot News :

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 25

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 10:19

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 25 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน อสม.และประชาชนตำบลกุดชมภู โดยมี นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยกองการศึกษา เป็นเจ้าของโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้พิธีเปิดมีกิจกรรม การเดินรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3 R การรณรงค์การงดการเผาในที่โล่งแจ้ง พื้นที่การเกษตร ลดหมอกควัน กิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 300 คนจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ