กิจกรรม Big Cleaning Day บ้านดอนหวาย หมู่ 7 และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 17:42

       วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู คณะผู้บริหารฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า ซ่อมแซมถนน พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

       พร้อมจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชมภู ตามแผนบูรณาการร่วมกันทำความสะอาดชุมชนหมู่บ้านของคณะเทศบาลผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู ร่วมกับชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ