รายงานผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู "หัวข้อเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ วิถีใหม่แบบ New Normal" พ.ศ.2564

วันศุกร์, 17 กันยายน 2564 11:27
จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามาัคคีของเด็กและเยาวชนตำบลกุดชมภู อบรม ณ วันที่ 15-16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายมนตรี ศรีคำภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้นำทีมโดย นายวิทยา บุญฉวี ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ