วันที่ 15 สิงหาคม 2564. เวลา 09.30 ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตําบล กุดชมภู สมัยประชุม สมัยประชุมสมัยประจำปีสมัยที่ สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564

วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564 10:50

       วันที่ 15 สิงหาคม 2564. เวลา 09.30 ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตําบล กุดชมภู สมัยประชุม สมัยประชุมสมัยประจำปีสมัยที่ สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุม

       - รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่5/2564 -ยื่นญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (วาระแรก ขั้นรับหลักการ ) เรื่องอื่นๆ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ