ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2566 15:30

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามหน้าที่ในการอำนวยการสั่งการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การดำเนินการตามกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานตามห้วงเวลาที่กำหนด

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ