ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู และได้เดินทางไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์

วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2566 13:55

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MDI SMRT Agent For CAST) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู และได้เดินทางไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ โดยได้แนะนำให้ดำเนินการ เพิ่มพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และป้ายชื่อสมุนไพรให้เพิ่มชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นด้วย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ