ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู

วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 14:23

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางสุนิษา เขมปริยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MDI SMRT Agent For CAST) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ออกตรวจนิเทศตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู ซึ่งเทศบาลตำบลกุดชมภูได้รับคัดเลือกให้เป็น อปท. ต้นแบบสวนสมุนไพรแบบ มีการบริหารจัดการในพื้นที่จำกัดและยังได้แนะนำให้เพาะพันธ์แหนแดงเพราะมีประโยชน์มากมาย ใช้ในการทดแทน หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าว ลดปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีมีต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี หากใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมี อัตราแนะนำสามารถเพิ่ม ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15% สามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้สามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ด ไก่ ปลา และสุกรได้ มีต้นทุนการผลิตต่ำ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ