ที่ปรึกษาด้านสมุนไพรประจำท้องถิ่นตำบลกุดชมภู นายบุญครอง คะเณตรง เชี่ยวชาญในการรักษางูสวัด

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 10:56

นายบุญครอง คะเณตรง เชี่ยวชาญในการรักษางูสวัด ประวัติ นายบุญครอง คะเณตรง อายุ 71 ปี เกิดเมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมรสกับนางบัวลา คะเณตรง มีบุตร 3 คน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น 2 คน ครอบครัวของนายบุญครอง คะเณตรง มีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงปลา และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ด้านการศึกษา นายบุญครอง คะเณตรง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การเรียนรู้และตามอัทธยาศรัยอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอ่านออกและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ได้อันดับที่ 1 ในทุก ๆ ปีการศึกษา

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ