ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งบั้งไฟ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธี ประหวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564 14:13

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งบั้งไฟ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธี ประหวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ