ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการมีครรภ์ มีสุข แม่ลูกแข็งแรง เพื่อให้พัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานและอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายพนม เมืองก้อน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมออกสุ่มตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้ง 4 ศูนย์

 วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบ้านยอดดอนชี จุดตรวจแก่งไฮ และจุดตรวจบ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 เมษายน เวลา 07:30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สืบต่อไป ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 ด้าน ครูภูมิปัญญา ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกุดชมภู มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่ดี

 #ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดชมภู ชุดความรู้เกี่ยวการป้องกันคลอดก่อนกำหนด ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด อันตรายที่ต้องระวัง ระยะการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดก่อน 37 สัปดาห์ หรือที่เรียกว่า "คลอดก่อนกำหนด" ส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายดังแสดงในภาพ บางรายอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อโตขึ้น เช่น ปอดหัวใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ต้องช่วยหายใจ เส้นเลือดไม่บีบหลังคลอด เลือดออกในโพรงสมอง ลำไส้เน่า ช็อค ติดเชื้อรุนแรง #การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. ฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้งเพื่อค้นหาความเสี่ยง 2. รับประทานอาหาร น้ำ และยาตามคำแนะนำของแพทย์ 3. ควรเดินออกกำลังกายวันละ 30 นาที 4. ดูแลความสะอาดร่างกายทุกวัน 5. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำ หรือแช่น้ำในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาด 6. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ 7. ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ หรือนั่งรถเดินทางเป็นระยะเวลานาน 8. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก 9. ไม่ควรนั่งยองๆ หรือเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งบ่อยครั้ง 10 .หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่กระทบบริเวณหน้าท้อง 11. ควรนอนหลับให้เพียงพอ และหาเวลาพักผ่อนระหว่างวัน #หากพบสัญญาณเตือนให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดฝากครรภ์ 1. ท้องปั้น ท้องแข็ง 2. มีน้ำใสออกทางช่องคลอด 3. มีเลือดสดออกจากทางช่องคลอด 4. มีตกขาว / เขียว / เหลือง ออกทางช่องคลอด 5. ปัสสาวะแสบคัน 6. ทารกดิ้นน้อยลง #อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด ผลกระทบต่อแม่ 1. เครียด 2. ซึมเศร้า ด้วยความห่วงใย...เทศบาลตำบลกุดชมภู

ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน บุคลิกที่ดี รูปร่างที่ดี อารมณ์ดี ช่วยให้นอนหลับลึกและสบายตัว

 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลกุดชมภู ออกพื้นที่ตามแผนกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(พ่อหมอกควัน) ทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยดำเนินการกิจกรรมพ่นหมอกควัน และกำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ให้อาสาปศุสัตว์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนสุนัข ประจำปี พ.ศ.2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัทบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางศิริกมลวรรณ วรพิมพ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ทุกท่าน ร่วมประชุมในวาระดังนี้ 1.พิจารณาเห็นชอบการจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา 2.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 3.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 4.พิจารณเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 5.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 6.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 7.พิจารณาเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปี 2566 และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของศถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายพนม เมืองก้อน ได้ออกตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้ง 4 แห่ง

 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรม “ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต กินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ ลดการเสื่อมโทรมของดินและน้ำ ลดภาวะโลกร้อน รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืน (SDGs) ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นางยุคนธร ทรารมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ถนนอุบล-พิบูล บริเวณตลาดบ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 (ส่วนหน้า) มาให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้

 วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยมีผู้เข้ารับมอบวุฒิบัตรจำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดี ความภาคภูมิใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ