Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Local Thai Year 20236
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Clean 16 March 2023ออออออ
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Local Thai Year 20236
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Clean 16 March 2023ออออออ

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกุดชมภู มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่ดี

 #ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกุดชมภู ชุดความรู้เกี่ยวการป้องกันคลอดก่อนกำหนด ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด อันตรายที่ต้องระวัง ระยะการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดก่อน 37 สัปดาห์ หรือที่เรียกว่า "คลอดก่อนกำหนด" ส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายดังแสดงในภาพ บางรายอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อโตขึ้น เช่น ปอดหัวใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ต้องช่วยหายใจ เส้นเลือดไม่บีบหลังคลอด เลือดออกในโพรงสมอง ลำไส้เน่า ช็อค ติดเชื้อรุนแรง #การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. ฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้งเพื่อค้นหาความเสี่ยง 2. รับประทานอาหาร น้ำ และยาตามคำแนะนำของแพทย์ 3. ควรเดินออกกำลังกายวันละ 30 นาที 4. ดูแลความสะอาดร่างกายทุกวัน 5. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำ หรือแช่น้ำในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาด 6. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ 7. ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ หรือนั่งรถเดินทางเป็นระยะเวลานาน 8. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก 9. ไม่ควรนั่งยองๆ หรือเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านั่งบ่อยครั้ง 10 .หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่กระทบบริเวณหน้าท้อง 11. ควรนอนหลับให้เพียงพอ และหาเวลาพักผ่อนระหว่างวัน #หากพบสัญญาณเตือนให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดฝากครรภ์ 1. ท้องปั้น ท้องแข็ง 2. มีน้ำใสออกทางช่องคลอด 3. มีเลือดสดออกจากทางช่องคลอด 4. มีตกขาว / เขียว / เหลือง ออกทางช่องคลอด 5. ปัสสาวะแสบคัน 6. ทารกดิ้นน้อยลง #อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด ผลกระทบต่อแม่ 1. เครียด 2. ซึมเศร้า ด้วยความห่วงใย...เทศบาลตำบลกุดชมภู

ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน บุคลิกที่ดี รูปร่างที่ดี อารมณ์ดี ช่วยให้นอนหลับลึกและสบายตัว

 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลกุดชมภู ออกพื้นที่ตามแผนกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(พ่อหมอกควัน) ทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยดำเนินการกิจกรรมพ่นหมอกควัน และกำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ให้อาสาปศุสัตว์ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้ง 19 หมู่บ้าน ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนสุนัข ประจำปี พ.ศ.2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัทบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางศิริกมลวรรณ วรพิมพ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ทุกท่าน ร่วมประชุมในวาระดังนี้ 1.พิจารณาเห็นชอบการจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา 2.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 3.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 4.พิจารณเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 5.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 6.พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 7.พิจารณาเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปี 2566 และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของศถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายพนม เมืองก้อน ได้ออกตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้ง 4 แห่ง

 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรม “ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต กินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ ลดการเสื่อมโทรมของดินและน้ำ ลดภาวะโลกร้อน รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืน (SDGs) ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นางยุคนธร ทรารมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ถนนอุบล-พิบูล บริเวณตลาดบ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 (ส่วนหน้า) มาให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้

 วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยมีผู้เข้ารับมอบวุฒิบัตรจำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดี ความภาคภูมิใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ซ่อมแซมถนน

 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ซ่อมแซมถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป

 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภูโดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมาย นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ผล ตามโครงการปลูกต้นไม้ผล “ทางนี้มีผล ผู้คนฮักกัน” วันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2566 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) {gallery}Local Thai Year 20236{/gallery}

 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น . นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำ ความสะอาด บ้านโนนเจริญ ม.13 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน {gallery}Clean 16 March 2023ออออออ{/gallery}

 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น . นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำ ความสะอาด ซอยเกษตรบ้านทุ่งพัฒนา ม.19 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 14มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า จึงได้นำเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงระงับเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มอบอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ และหมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ