×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Clean 16 March 2023ออออออ
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Clean 16 March 2023ออออออ

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น . นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำ ความสะอาด บ้านโนนเจริญ ม.13 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน {gallery}Clean 16 March 2023ออออออ{/gallery}

 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น . นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำ ความสะอาด ซอยเกษตรบ้านทุ่งพัฒนา ม.19 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 14มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า จึงได้นำเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงระงับเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มอบอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ และหมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรม “ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต กินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์ ” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ ลดการเสื่อมโทรมของดินและน้ำ ลดภาวะโลกร้อน รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ได้พัฒนาเด็กให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมในเชิงรุก โดยการบูรณาการณ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วย นายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท่านท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังวาหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนสำราญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 2 บ้านคำเม็ก และ หมู่ 16 บ้านวังดู่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามใบคำร้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

 วันที่ 6 มีนาคม เวลา 07.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู "MOU พลังบวร นุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม" 1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการทิ้งขยะเปียก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล กุดชมภู ณ วัดดอนชี บ้านยอดดอนชี ตำบล กุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจกีฬาห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬามีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มเครือพิบูลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามใบคำร้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำ ความสะอาด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายอภิชาติ เศรษฐมาตร์ ปลัดเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ( ประธานในพิธี ฯ) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู ผู้แทนนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมในงาน มีการแสดงเปิดถนน รำกลองยาว จากเทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำ ความสะอาด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14. 00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีฉลองวิหารพิบูลนวกิจมหาเถรสตมายุสิริมังคลานุสรณ์ พิธีบำเพ็ญกุศลเอกุตตสตมายุครบ 101 ปี และวันคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ 9 พระครูพิบูลนวกิจ ณ วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู "MOU พลังบวร นุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม" 1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทำถังขยะเปียก และปลูกผักสวนครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู และประชาชนทั่วไป ณ วัดดอนชี บ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม “หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต รับประทานอาหารร่วมกันทุกวันศุกร์”
เทศบาลตำบลกุดชมภู จะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด เทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอเชิญชวนพพี่น้องประชาชนทุกๆท่าน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ โดย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จะมีการเดินขบวนนักกีฬา การแสดงพิธีเปิด "คีตะมวยไทย" จากโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ