×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Giving water on 28 Aprill
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Give water 12 Aprili
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Giving water on 28 Aprill
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Give water 12 Aprili

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:30 น .นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณข้างทางและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นตัวแทนมอบวัสดุที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 8 ราย ม.2 บ้านยอดดอนชี จำนวน 2 ราย ม.4 บ้านหินสูง จำนวน 3 ราย ม.5 บ้านแก่งเจริญ จำนวน 2 ราย ม.13 บ้านโนนเจริญ จำนวน 1 ราย

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดชมภู มอบหมายให้นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นตัวแทน มอบวัสดุ ที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 7 หมู่บ้าน จำนวน 14 รายม.2 บ้านคำเม็ก จำนวน 3 ราย ม.8 บ้านโนนม่วง ม.12 บ้านห้วยไผ่ จำนวน 3 ราย ม.11 บ้านกุดชมภู จำนวน 2 ราย ม.10 จำนวน 1 ราย ม.7 จำนวน 1 ราย ม.6 จำนวน 1 ราย ม.9 จำนวน 3 ราย

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ออกปฏิบัติภารกิจ ซ่อมแซ่มไฟฟ้า หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ และหมู่ 2 บ้านคำเม็ก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ม.3 บ้านโชคอำนวย ม.7 บ้านดอนหวาย ม.9 บ้านดอนสำราญ ม.11 บ้านกุดชมภู จำนวน 12 ครัวเรือน 21 ราย

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้งต่างๆ ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 หมู่บ้าน ม.3 บ้านโชคอำนวย ม.6 บ้านหินลาด ม.13 บ้านโนนเจริญ ม.15 บ้านดอนไม้งาม ม.18 บ้านโนนโพธิ์ ม.19 บ้านทุ่งพัฒนา จำนวน 14 ครัวเรือน 20 ราย

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ม.4 บ้านหินสูง ม.8 บ้านโนนม่วง ม.14 บ้านโนนจิกน้อย ม.17 บ้านใหม่นาคลอง 16 ครัวเรือน 38 ราย

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้งต่างๆ ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ม.9 บ้านดอนสำราญ ม.1 บ้านยอดดอนชี ม.12 บ้านห้วยไผ่ ม.19 บ้านทุ่งพัฒนา ม.15 ดอนไม้งาม รวม 20 ครัวเรือน 24 ราย

 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นางอุดม ศีรพาย นายอัมพร ยานุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นตัวแทน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) จำนวน 2 หมู่บ้าน ม. 8 บ้านโนนม่วง ม.9 บ้านดอนสำราญ จำนวน 15 ครัวเรือน {gallery}Giving water on 28 Aprill{/gallery}

 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.20 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นางยุคลธร ทรารมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.9 บ้านดอนสำราญ ม.1 บ้านยอดดอนชี ม.12 บ้านห้วยไผ่ ม.3 บ้านโชคอำนวย ม.15 บ้านดอนไม้งาม รวม 25 ครัวเรือน 37 ราย

 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นางยุคนธร ทรารมย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายบุญอาจ ไชยจักร สมาชิกสภา ทต.กุดชมภู เขต 1 พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เป็นตัวแทน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) จำนวน 3 หมู่บ้าน ม. 4 บ้านหินสูง ม.13 บ้าน โนนเจริญ ม. 18 บ้านโนนโพธิ์ จำนวน 9 ครัวเรือน 25 ราย

 วันจันทร์ที่ ๒๕ เม.ย. 2565. เวลา 09. 00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมการปกครอง นายธนาคม จงจิระ พร้อมภริยา กราบสักการะศาลหลักเมืองพิบูลมังสาหารและเปิดตลาดเกษตรสีเขียว ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูและพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นตัวแทน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) จำนวน 3 หมู่บ้าน ม. 6 บ้านหินลาด ม. 8 บ้านโนนม่วง ม. 13 บ้านโนนเจริญ จำนวน 21 ครัวเรือน 33 ราย

 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) จำนวน 3 หมู่บ้าน ม.3 บ้านโชคอำนวย ม.12 บ้านห้วยไผ่ ม.13 บ้านโนนเจริญ จำนวน 19 ครัวเรือน

 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.1บ้านยอดดอนชี ม.5 บ้านแก่งเจริญ ม.9 บ้านดอนสำราญ ม.15 บ้านดอนไม้งาม ม.17บ้านใหม่นาคลอง ม.18 บ้านโนนโพธิ์ จำนวน 29 ครัวเรือน 44 ราย

 วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายชัยศิล พันธ์โชติ นายทองเจริญ ทองอาจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูเป็นตัวแทน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) จำนวน 5 หมู่บ้าน ม.2 บ้านคำเม็ก ม. 6 บ้านหินลาดม. 8 บ้านโนนม่วง ม. 15 บ้านดอนไม้งาม ม. 19 บ้านทุ่งพัฒนา จำนวน 37 ครัวเรือน

 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู นายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู (ตัวแทนสมาชิกสภา) พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ทำกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล กุดชมภู เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย ประจำปี 2565

 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) จำนวน 2 หมู่บ้านม.12 บ้านห้วยไผ่ ม.18 บ้านโนนโพธิ์ {gallery}Give water 12 Aprili{/gallery}

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ