×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Community Group 13
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Community Group 19
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Community Group 13
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Community Group 19

ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

        ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

        น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

       คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู งดรับของขวัญ จากบุคคล หรือ หน่วยงานภายนอกโดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร. หรือสื่อออนไลน์

        เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( NO GIFT POLICY ) {gallery}{/gallery}

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น .นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมทำความสะอาดถนน

        ตัดกิ่งไม้ ที่กีดขวางทางจราจร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดชมภู

       วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10. 00 น. งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ออกปฏิบัติภารกิจ ซ่อมแซ่มไฟฟ้า

       หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี ,หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ ,หมู่ 10 บ้านเเสนตอ และเเก้ไขสายดับขาด หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

       หินลาดแสนตอเกมส์ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564. เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภูรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

       

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2654 เวลา 11.00 น. นางหนูพัด แกพิษ รองนายกเทศมนตรี และงานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดชมภู ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

       ในเขตตำบลกุดชมภูมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย คือ นางจันที ดวงสินธ์ และนายสืน กองแก้ว

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ แพทย์เพียร ท่านปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และ นายพิทักษ์ วิไลศรี รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานวันประเพณี รวมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์ ณ แปลงนาข้าวอินทรีย์ Smart Farmer

       บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้สั่งการให้ กองช่างเทศบาลตำบลกุดชมภูแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะติดตั้งโคมไฟสาธารณะบ้านเเก้ไขซ่อมเเซมไฟเเสงสว่างสาธารณะบ้านดอนหวาย

       พร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่ม 3 โคม เเละเเก้ไขซ่อมเเซมไฟเเสงสว่างบ้านยอดดอนชีคะ

       วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 4/2564

       ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

       วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสมัยประจำปี สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564

       โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2564​ เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล​ตำบล​กุดช​มภู​

       ร่วมฝึกซ้อม​แผนดับเพลิงกับการไฟฟ้า​ส่วน​ภูมิภาค​ อำเภอ​พิบูล​มังสาหาร​ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู

       ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประชาคมพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

       ของเทศบาลตำบลกุดชมภู และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมติในที่ประชุมประชาคมระดับตำบลนำเสนอต่อคณะะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู พิจารณาต่อไป

       วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา ได้มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยในวันนี้ได้ออกประชาคมที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 10และ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12

        ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมและพบปะผู้เข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วยในการประชาคมพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อรวบรวมความต้องการ ปัญหา นำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาต่อไป

       วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

       ได้สั่งการให้ กองช่างเทศบาลตำบลกุดชมภูแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ 12 บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

       วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา ได้มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยในวันนี้ได้ออกประชาคมที่บ้านกุดชมภูหมู่ที่ 11 และบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13

       ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมและพบปะผู้เข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วยในการประชาคมพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อรวบรวมความต้องการ ปัญหา นำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาต่อไป {gallery}Community Group 13{/gallery}

       วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา ได้มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยในวันนี้ได้ออกประชาคมที่บ้านทุ่งพัฒนาหมู่ที่ 19 และบ้านดอนสำราญหมู่ที่ 9

        ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมและพบปะผู้เข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วยในการประชาคมพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อรวบรวมความต้องการ ปัญหา นำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาต่อไป {gallery}Community Group 19{/gallery}

       วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา ได้มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู ออกประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยในวันนี้ได้ออกประชาคมที่บ้านใหม่นาคลองหมู่ที่ 17 และบ้านหินสูง หมู่ที่ 4

       ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมและพบปะผู้เข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วยในการประชาคมพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลกุดชมภู โดยมีประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคม และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อรวบรวมความต้องการ ปัญหา นำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ