×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/Community 1/65
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/2565 arm
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/Community 1/65
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/2565 arm

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้งต่างๆ ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.1 บ้านยอดดอนชี และ ม. 6 บ้านหินลาด

 วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ สาธิสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูครบองค์ประชุม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนใจผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยมีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.40 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้งต่างๆ ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.5 บ้านแก่งเจริญ ม. 13 บ้านโนนเจริญ และ ม.11 บ้านกุดชมภู

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้ากองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ออกปฏิบัติภารกิจ ซ่อมแซ่มไฟฟ้า หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง หมู่ 8 บ้านโนนม่วง และ หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้งต่างๆ ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.3 และ ม.12

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบเครื่อง อุปโภค-บริโภค เช่นน้ำดื่ม อาหารแห้งต่างๆ ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 12 หมู่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 การประชุมประชาคมระดับตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 1/2565 วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Community 1/65{/gallery}

ภาพกิจกรรมมอบโล่รางวัลครูภูมิปัญญาทั้ง 9 ด้าน

 ขอประชาสัมพันธลานกีฬาในตำบลกุดชมภู ร่วมกันออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน บุคลิกดี รูปร่างดี อารมณ์ดี ช่วยให้หลับสบาย {gallery}2565 arm{/gallery}

 กองการศึกษา ทต.กุดชมภู ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากรูปแบบ On-Site เป็นรูปแบบ On-Hand ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน พ.ศ.2565 รวม 7 วันทำการ และเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ตามปกติในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายตามประกาศนี้

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมรับฟังในโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านโนนเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 09:30 น .เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อม เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมทำความสะอาดถนน บริเวณอาคารสำนักงาน ลอกคลอง ข้างอาคารสำนักงาน Big cleaning day ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู. อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้สั่งการให้งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชมภู ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในอาคารสำนักงานเทศบาล สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลกุดชมภู เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวันหลังเวลาปิดทำการ ( 16.30 น. ) ขอความร่วมมือประชาชนที่มาส่งสินค้าและขายสินค้า ให้รออยู่ด้านนอกอาคารสำนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 ( โควิค - 19 )

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.40 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านโชคอำนวย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายมนตรีศรี คำภานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม และรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30. น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สั่งการให้ งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 4 บ้านหินสูง และหมู่ 11 บ้านกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) หมู่ที่ .3 บ้านโชคอำนวย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมพิจารณาคำขอ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายสรกฤต เฮ้าบ้านอ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอุทัย ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ม.6 ม.8 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ