ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ศูนย์วัฒนธรรมตำบลกุดชมภูและบริเวณโดยรอบทั้งหมด ถึงตลิ่งริมน้ำตลอดแนวจนถึงร้านอาหารเบิ่งมูลและบริเวณเขื่อนริม ตลิ่ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้สวยงาม ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10 .00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ณ บ้านพัก เพื่อเป็นต้นแบบและเพื่อฝึกการสร้างนิสัยการแยกขยะเปียกขยะอินทรีย์ เพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนพร้อมเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะ ณ บ้านห้วยไผ่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมจัดทำเสวียนต้นไม้และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพ ณ หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ ตำบล กุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้ง 4 ศูนย์ ได้ติดตั้งถังขยะเปียก ขยะอินทรีย์ และคุณครูได้ให้ความรู้และฝึกการสร้างนิสัยให้กับเด็กๆในการ รู้จักการเเยกขยะเปียก ขยะอินทรีย์ เพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน และเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักแยกขยะสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะให้กับเด็กนักเรียน

 วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมอาจารย์นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ตำรวจจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ร่วมด้วยช่วยกัน Big Cleaning Day ฟื้นฟู สนับสนุนการขนกระสอบทรายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั่ง 4 ศูนย์ กวาดทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณโซน บริเวณโดยรอบ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ทั้งหมด ให้สะอาดสวยงาม

 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบล กุดชมภู มอบหมายให้นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) พื้นที่การเกษตร จำนวน 95 ครัวเรือน ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 16 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สั่งการและมอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ทำความสะอาด Big Cleaning day อาคารสำนักงานและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลกุดชมภูหลังน้ำลด

 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมาย กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ออกซ่อมแซมถนนหลังน้ำลด ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเส้นบ้านดอนสำราญเชื่อมสะพานตาดยาว ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมา

 วันที่ 21 ตุลาคม 2565. เวลา10.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ให้การต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ และมอบยาเวชภัณฑ์รักษาโรคให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอขอบคุณทานน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม

 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) จำนวน 121 ครัวเรือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มาของประชาชน ในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ตำบล กุดชมภู และประชาชนทั่วไป จึงแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ

ออกซ่อมแซมถนน

 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา มอบหมายกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ออกซ่อมแซมถนน หมู่ 8 บ้านโนนม่วงเชื่อม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย และเร่งทำการซ่อมแซมถนนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน ในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ตำบล กุดชมภู และประชาชนทั่วไป จึงแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ

 วันที่ 18 ตุลาคม 2565. เวลา 15.30 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู รายงานข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และประสบภัยจากน้ำท่วม ต่อ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และลงพื้นที่ตำบลกุดชมภู เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้าน แก่งเจริญ ม.5 และบ้านหินลาด ม.6 พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม จำนวน 121 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม คนพิบูลไม่ทิ้งกัน ทานน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย

 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายงานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามใบคำร้อง หมู่ 10 บ้านแสนตอหมู่ 16 บ้านวังดู่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามใบคำร้อง หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย หมู่ 2 บ้านคำเม็ก หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง และซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565. เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ณ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ 10 บ้านแสนตอ หมู่ 6 บ้าน หินลาด หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ หมู่ 4 บ้านหินสูง หมู่ 16 บ้านวังดู่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ณ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ 6 บ้านหินลาด หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ หมู่ 4 บ้านหินสูง หมู่ 16 บ้านวังดู่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ซ่อมแซมถนน

 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมาย งานกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชมภู ออกซ่อมแซมถนน หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อม หมู่ 2 บ้านคำเม็ก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ณ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ 6 บ้านหินลาด หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ หมู่ 4 บ้านหินสูง หมู่ 16 บ้านวังดู่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ